Аспірантура та докторантура

На кафедрі здійснюється підготовка кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • Біотехнологія і біоінженерія 162
  • Харчові технології 182

За останніх 5 років на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій. Опубліковано 2 підручники з біохімії та технічної мікробіології, отримано 25 авторських свідоцтв і патентів, видані 22 методичних вказівки за дисциплінами кафедри. Розроблені інтерактивні конспекти лекцій з курсу «Технічна мікробіологія», «Біохімія».

откроется в новом окне Програма вступного іспиту до аспірантури

откроется в новом окне Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури

Аспіранти:

КРУПИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

КРУПИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом біологія та здобула кваліфікацію бакалавра в 2008-2012 р., продовжила навчання за спеціальністю мікробіологія та здобула кваліфікацію магістра в 2012-2013 р.

Аспірантка другого року навчання (ОНАХТ) за фахом 03.00.20. – біотехнологія. Виконує дисертаційну роботу за темою: «Розробка технологій сінбіотичних біологічно-активних добавок» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянца Л.В.

Має 4 публікації. Найбільш значуща – тези доповідей 68-й звітної студентської конференції ОНУ ім. І.І. Мечникова, 24-26 квітня 2012 року «Характеристика збудніків урогенітальніх інфецій»

Контактна інформація:
тел: 7214112
e-mail: krupitskaja.lora@yandex.ua

БУЙЛУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

БУЙЛУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Закінчив Одеську національну академію харчових технологій, за напрямком підготовки “Харчові технології та інженерія” та здобув кваліфікацію бакалавра, молодшого інженера-технолога в 2010-2014 р., продовжив навчання за спеціальністю «Технології продуктів бродіння і виноробства» та здобув кваліфікацію магістра, інженера-дослідника в 2014-2015 р.

Аспірант першого року навчання (ОНАХТ) за фахом 03.00.20. – біотехнологія. Виконує дисертаційну роботу за темою: «Розробка біотехнології функціональних пробіотичних соків та напоїв» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянца Л.В.

Сфера наукових інтересів: біотехнології, виноробство.

Контактна інформація:
тел: 7214112
e-mail: buyluk.andrey@gmail.com

Бужилов Микола Георгійович

Закінчив ОНАХТ за спеціальністю «Технології переробки та консервування м’яса та м’ясопродуктів» у 2015 р. зі здобутям ступеню магістра.

Аспірант 1 року навчання за фахом 03.00.20 – «Біотехнологія». Тема роботи «Розробка технологій симбіотичних біопродуктів»

Останні новини:

XV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського
З 11 до 15 вересня пройшов XV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, у якому від кафедри прийняли участь доценти Єгорова А. В., Труфкаті Л. В., Килименчук О. О. та Величко Т. О. та старший лаборант Єриганов К. В. Зроблено постерну доповідь (Єгорова А. В., Труфкаті Л. В. і Єриганов К. В.) та публікацію без доповіді (Килименчук О. О. та Величко Т. О.).
Відкрита лекція Анастасії Балан «Світові тренди бізнес-освіти»
24 травня відбулася відкрита лекція «Світові тренди бізнес-освіти» Анастасії Балан (одеська бізнес-школа Wave)
Відкрита лекція інженера Трегуб Наталії Сергіївни «Роль пробіотиків у житті людини»
20 травня відбулася відкрита лекція інженера Трегуб Наталії Сергіївни «Роль пробіотиків у житті людини» для слухачів з технікуму, група 2ТВ 200