Дисертації

Список дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук, що були виконані та захищені під керівництвом д.т.н. проф. Л. В. Капрельянца

Рік
захисту

Здобувач

Тема дисертації

Спеціальність

1

1991

Белхаіт Салех

Використання вторинної сировини консервного та масложирового виробництва

05.18.13- технологія консервованих харчових продуктів; 03.00.23 - біотехнологія

2

1993

Килимник А. Ю.

Ферменти міцеліальних грибів, які каталізують розщеплення полісахаридів клітинних стінок злаків

03.00.04 - біологічна хімія

3

1993

Ваттаб Фадель Абдул Кадир

Хімічна стерилізація тари й обладнання йодофорами в консервному виробництві

05.18.13 - технологія консервованих харчових продуктів

4

1993

Духаніна О. Р.

Розробка технології використання висівок для харчових цілей

05.18.02.-технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів та комбікормів

5

1994

Колесніченко С.Л.

Підвищення ефективності використання вторинних проду­ктів крупозаводів

05.18.02.- технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів та комбікормів;
03.00.23 -біотехнологія

6

1995

Лат Сук Тункара

Розробка технології біосинтеза лізину на основі вторинних продуктів консервного виробництва

03.00.23 - біотехнологія (технічні науки)

7

1995

Столярова Т. В.

Розробка технологій консер­вованих харчових продуктів з використанням природних підсолоджувачів

05.18.13- технологія консервованих харчових продуктів

8

1996

Егорова А. В.

Розробка технології виробництва безлактозного зернового продукту

05.18.02.-технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів та комбікормів

9

1997

Солецька А. Д.

Розробка технології м’ясних фаршевих продуктів з використанням структуроутворюючих полісахаридів

05.18.04 - технологія  м’ясних , молочних і рибних продуктів

10

1998

Лебеденко Т. Е.

Розробка комплексних покрашувачів для хлібопекарного виробництва

05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів

11

1998

Коркач А. В.

Розробка технології помадних конфет з використанням сиропів із побічних продуктів крупяного виробництва

05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів

12

1998

Бондарик З.О.

Розробка технології лактоферментованих комбінованих продуктів

03.00.23 - биотехнология (технические науки)

13

1999

Кисельов С. В.

Розробка біотехнології одержання природних вуглеводовмісних підсолоджувачів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

14

2000

Дишкантюк О.В.

Біотехнологія отримання молочної кислоти та її солей на основі вторинних продуктів переробки зерна

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

15

2001

Губаренко П. С.

Розробка біотехнології отримання модифікованих рослинних фосфоліпідів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

16

2002

Невмиванний С.Л.

Розробка біотехнології ферментованих соєпродуктів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

17

2003

Петросяьнц А.П.

Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з α- галактозидазною активністю

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

18

2003

Шпирко Т. В.

Розробка біотехнології переробки зернової сировини в харчові добавки

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

19

2005

Міськін О. М.

Удосконалення технології со­єпродуктів з використанням ендогенних ферментів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

20

2006

Труфкаті Л. В.

Розробка біотехнології комбі­нованих молочно-рослинних продуктів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

21

2008

Гоцуленко М.І.

Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотичними властивостями

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

22

2008

Пожиткова Л.Г.

Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів із сої

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

23

2010

Швець Н.О.

Удосконалення технології комплексної переробки насіння льону з використанням ферментів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

24

2010

Негру І.Ф.

Технологія отримання лікопіновмісних біологічно активних добавок

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

25

2012

Шунько Г.С.

Розробка біотехнології β-глюканвмісних функціональних інгредієнтів із зернової сировини

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

26

2012

Воловик Т.М.

Розробка технології інкапсульованих пробіотичних мікроорганізмів

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

27

2015

Журлова О.Д.

Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із зернової сировини

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

28

2017

Зикова Н. С.

Біотехнології селенвмісних пробіотиків

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

29

2017

Крупицька Л. О

Розробка технологій синбіотичних біологічно активних добавок

03.00.20 - біотехнологія
(технічні науки)

Список дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, при виконанні яких д.т.н., проф. Л. В. Капрельянц був науковим консультантом

Рік
захисту

Здобувач

Тема дисертації

Спеціальність

1

2004

Іоргачова К.Г.

Наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок

05.18.01 -технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів

2

2007

Осипова Л. А.

Науково-практичне обгрунтування та розробка технології консервованих функціональних напоїв

05.18.13 - технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів

3

2012

Хомич Г.П.

Наукові основи технології переробки фруктово-ягідної дикорослої сировини

05.18.13 - технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів