Завідуючий кафедрою

Капрельянц Леонид Викторович

Проректор з наукової роботи та міжнародних відносин,
завідувач кафедрою д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.


З 1990 р. і по теперішній час кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц – Лауреат Державної премії України в області науки і техніки за цикл наукових робіт «Наукові основи технологій здобуття рослинних біополімерних комплексів – харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчування». Йому присуджено почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України; вручена Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомі трудові досягнення, особистий вклад в підготовку висококваліфікованих фахівців зернопереробної і харчової промисловості та плідну наукову діяльність. Л.В. Капрельянц був вибраний академіком Міжнародної академії холоду та асоційованим членом Міжнародної спілки з харчових технологій. Є представником України в Європейській асоціації з харчової хімії. членом експертної ради з харчових технологій та атестаційної колегії міністерства освіти та науки України, членом редакційних колегій шести фахових журналів, головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в ОНАХТ, членом експертної ради з «Біології, біотехнології харчування» при МОН України. Капрельянц Л.В. – провідний вчений в галузі харчової хімії та біохімії, а також технології переробки рослинної сировини, праці якого відомі не тільки в Україні але й за її межами. Своїми науковими дослідженнями він показав, що на відміну від традиційних технологічних методів біотехнологічні методи переробки вторинної рослинної сировини забезпечують потрібну глибину її трансформації, а також дозволяють зберігати та виділяти цінні лабільні харчові інгредієнти, які є важливими компонентами лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Рішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини біотехнологічними методами полягає в розробці нових оригінальних напрямків розвитку прикладної харчової науки, які базуються на глибоких теоретичних та експериментальних дослідженнях механізмів біотрансформації таких складних полімерних субстратів як крохмаль, білкові речовини, геміцелюлози, целюлози та ін.

Л.В.Капрельянц вперше в Україні почав розробку такого перспективного напрямку, як цілеспрямоване використання ферментів мікробного походження в біотехнологічних процесах. Наукова новизна досліджень полягає в системному підході до вирішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини, який передбачає застування безвідходних технології за участю ендогенних ферментів, екзогенних ферментних препаратів та мікроорганізмів. Такий підхід дозволяє повніше використовувати рослинні ресурси. Залучати до харчового раціону додаткові джерела, інтенсифікувати технологічні процеси, зробити їх екологічно безпечними, розширити асортимент продукції, що отримується, зокрема за рахунок одержання лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена можливість спрямованого ензиматичного регулювання функціональних властивостей біополімерів харчових волокон, крохмалю, білкових речовин. Визначено основні закономірності підбору компонентів системи ферментів та роль окремих ферментів в процесах біоконверсії рослинних полімерів.

Науково обґрунтована та експериментально випробувана схема послідовного фракціонування компонентів рослинної сировини з використанням мікробних деполімераз, що дозволило вирішити задачу розробки комплексної безвідходної технології.

Теоретично-експериментальне дослідження біохімічного складу та властивостей вторинних продуктів зернової сировини показало принципову можливість їхньої біоконверсії у харчові поліфункціональні та біологічно активні добавки лікувально-профілактичного призначення, а також кормові продукти.

Наукова новизна розробок Л.В.Капрельянца підтверджена 50 авторськими свідоцтвами та патентами. Він є автором 472 наукових праць, з яких 7 монографії та 4 підручника.

Нагороди:

– Академік міжнародної академії холоду (1997 рік)
- Почесна Грамота Кабінету міністрів України (з нагрудним знаком) –( 2002 рік)
- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 рік)
- Почесна Грамота Міністра освіти і науки України (2004 рік).
- Заслужений діяч науки і техніки України (2006 рік)
- Відмінник освіти України (2007 рік)
- Нагороджений знаком «За наукові досягнення» (2007 рік)
- Заслужений професор Одеської національної академії харчових технологій (2008 рік)
- Почесна Грамота голови Одеської державної адміністрації (2008 рік)
- Нагороджений нагрудним знаком «За вклад у розвиток академії» (2009 рік)

Контактна інформація:
(048) 722 01 27
email:leonid@onaft.edu.ua

Останні новини:

Всеукраїнська олімпіада з біології.
14 листопада відбулася Всеукраїнська олімпіада з біології. Зі студентів академії взяли участь біотехнологи (група БІО-39). Переможці: Гуляєв О. С. (переможець) Брагар О. І. (ІІ місце) Кановко А. С. (ІІ місце)
Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
18 жовтня відбулася відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики» кандидата білогічних наук, доцента кафедри генетки та молекулярної біології біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Січняка Олександра Львовича. Були присутні викладачі та студенти кафедри
Вітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Семенченко К. ТХ-308а – I місце
Михайловська В. ТЗХ-33а – I місце
Дубина А. А. ТЛ-307 – II місце
Савченко В. В. ТЗХ-33а – III місце
Відкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
26 вересня відбулася відкрита лекція (для групи ТЗХ-33 у рамках дисципліни «Мікробіологія галузі») доцента Труфкаті Людмили Вікторівни «Мікроорганізми – збудники бродіння заквасок і тіста. Сировина та поліпшувачі хлібопекарного виробництва. Особливості технологій хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів». Були присутні завідувач та викладачі кафедри БМФХ та представник методичного відділу ОНАХТ.
Олімпіада з технічної мікробіології
Олімпіада з технічної мікробіології відбудеться 12 жовтня о 14:30 в аудиторії А-424. Запрошуються усі бажаючі!