Ласкаво просимо


Кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування була заснована в 1931 р. Першими завідувачами були професори І.С. Розенблат та А.Т. Марх. У 1985 р. завідувачем кафедри став професор В.Н. Голубєв.

В різні періоди на кафедрі вели наукову та викладацьку діяльність професори А.Л. Фельдман, О.А. Кириленко, Р.Ф. Ковбасюк, доценти Є.І. Сур’янинова, С.І. Юрченко, Є.В. Щербакова, Т.Ф. Зикіна, Л.І. Петржиковська, Л.А. Бонєва, Ю.Г. Скорікова, кандидати технічних наук Т.А. Лисогор, З.Д. Гусар, О.В. Реут, О.Р. Духаніна, Л.І. Ірха, С.В. Кисельов, П.С. Губаренко, С.Л. Невмиванний, А.А. Колесник, Л.И. Пеструєва, В.И. Науменко, О.В. Дишкантюк, Л.І. Кастинська, С.М. Кобєлєва та ін.

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів з цілого ряду дисциплін: «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Біологія», «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія галузі», «Мікробіологія у ресторанному господарстві» та «Гігієна і санітарія».

З 1990 р. і до тепер кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц – Лауреат Державної премії України в області науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії холоду, голова спецради по захисту кандидатських та докторських дисертацій в ОНАХТ, член експертної ради з «Біології, біотехнології харчування» при МОН України.

Під його керівництвом проводиться розробка інноваційних методів вилучення біологічно активних речовин з рослинної сировини та отримання з їх використанням фізіологічно функціональних інгредієнтів, які входять до складу біологічно активних добавок та функціональних продуктів харчування. При цьому, основна увага надається біотехнологічним методам, у тому числі ензиматичного напрямку, регулюванню функціонально-технологічних властивостей біополімерів сировини.

З метою розвитку мікробіологічних досліджень щодо забезпечення якості харчових продуктів, надання допомоги магістрам, аспірантам та докторантам у 2008 р. була створена міжкафедральна науково-дослідна лабораторія ім. О.А. Кириленко. Її очолила к.т.н., доцент А.В. Єгорова. Під її ж керівництвом були проведені реконструкція та технічне переоснащення учбових мікробіологічних лабораторій у відповідності до вимог Державної санітарно-епідеміологічної служби України та отримані відповідні дозволи на їх експлуатацію.

З метою забезпечення сучасних умов викладання дисциплін, які входять до програми підготовки бакалаврів усіх форм навчання, створено ряд спеціалізованих аудиторій, які оснащені комп’ютерними та сучасними засобами візуалізації, де працюють не тільки викладачі кафедр та студенти, але й постійно запрошуються школярі, де для них проводяться показові заняття та читаються лекції провідними викладачами кафедри.

На кафедрі щорічно проходять олімпіади з біохімії та мікробіології, студенти беруть активну участь в науковій роботі та регулярно посідають призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, які проводяться в ОНАХТ та інших ВНЗ.

На кафедрі працює науково-методичний семінар «Проблеми харчування та безпеки харчових продуктів», здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

Кафедрою підготовлені 4 доктори та 114 кандидатів наук, серед яких, окрім громадян України, були представники Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану, Киргизії, Узбекистану, Алжиру, Сенегалу, Іраку, Мозамбіку, Сирії.

Співробітниками кафедри видано 7 підручників та 12 монографій, отримано більш ніж 250 авторських свідоцтв і патентів на винахід, представлено більш ніж 600 доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, з’їздах та конгресах в Україні та за кордоном (в Японії, Таїланді, Китаї, Мозамбіку, Марокко, Греції, Франції, Італії, Турції, Словенії, Угорщині, Польщі, Болгарії, Румунії, Сербії, Росії, Грузії, Казахстані, Молдова). Окрім навчальної, виховної та наукової діяльності викладачі кафедри займаються адміністративною роботою. Професор Л.В. Капрельянц – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент О.М. Кананихіна – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент О.О. Килименчук – керівник відділу довузівської підготовки, доцент А.В. Єгорова – керівник науково-дослідної лабораторії мікробіології ім. проф. О.А. Кириленко, доцент Г.Й. Євдокимова – керівник вищої школи педагогічної майстерності, доцент Т.В. Шпирко – декан факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій.

Кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування – цілісний потужний колектив професіоналів, що здатний передати не тільки знання, але й життєвий досвід молодим людям.

Ласкаво просимо до нас в академію та на кафедру!

Останні новини:

Всеукраїнська олімпіада з біології.
14 листопада відбулася Всеукраїнська олімпіада з біології. Зі студентів академії взяли участь біотехнологи (група БІО-39). Переможці: Гуляєв О. С. (переможець) Брагар О. І. (ІІ місце) Кановко А. С. (ІІ місце)
Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
18 жовтня відбулася відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики» кандидата білогічних наук, доцента кафедри генетки та молекулярної біології біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Січняка Олександра Львовича. Були присутні викладачі та студенти кафедри
Вітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Семенченко К. ТХ-308а – I місце
Михайловська В. ТЗХ-33а – I місце
Дубина А. А. ТЛ-307 – II місце
Савченко В. В. ТЗХ-33а – III місце
Відкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
26 вересня відбулася відкрита лекція (для групи ТЗХ-33 у рамках дисципліни «Мікробіологія галузі») доцента Труфкаті Людмили Вікторівни «Мікроорганізми – збудники бродіння заквасок і тіста. Сировина та поліпшувачі хлібопекарного виробництва. Особливості технологій хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів». Були присутні завідувач та викладачі кафедри БМФХ та представник методичного відділу ОНАХТ.
Олімпіада з технічної мікробіології
Олімпіада з технічної мікробіології відбудеться 12 жовтня о 14:30 в аудиторії А-424. Запрошуються усі бажаючі!