Підручники

1. Технічна мікробіологія: підручник/ Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. М., Єгорова А. В., Пауліна Я. Б., Кананихіна О. М., Величко Т. О., Труфкаті Л. В., Килименчук О. О., Шпирко Т. В. - Херсон: Олді-Плюс, 2017. - 424 с.

2. Мікробіологія харчових виробництв: навчальний посібник /Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. М., Єгорова А. В., Пауліна Я. Б., Труфкаті Л. В., Кананихіна О. М., Велічко Т. О., Килименчук О. О., Кручек О. А., Шпирко Т. В., Охотська М. І. – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – 478 с.

3. Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь). Єгоров Б.В., Кочеткова А.О., Величко Т.О., Хоренжий Н.В., Сусло В.В., Ісламов В.А., Турпурова Т.М. Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС. 2014 р.

4. Технічна мікробіологія. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, А.В. Єгорова, О.М. Кананихіна, Т.О. Величко, О.О. Килименчук, Т.В. Шпирко, Л.В. Труфкаті. – Одеса: Друк, 2012. – 144 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за професійним напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» всіх спеціальностей. Лист № 1/11-11582 від 08.12.11 р. ISBN 978-966-2601-30-5.

5. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів та основи дієтології. Капрельянц Л.В., Петросьянц А.П. – Одесса: Друк, 2010. – 269 с.

6. Технічна мікробіологія / Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова, О. М. Кананихіна, С. М. Кобєлєва, Т. О. Величко; за ред. Л. В. Капрельянца. – Одеса: Друк, 2006. – 308 с.

7. Капрельянц Л. В. Біологічна хімія з основами фізіології харчування: курс лекцій. ‑ Херсон: ФОП Грінь Д. С. – 2017. ‑ 250 с.

8. Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. М., Єгорова А. В. , Кананихіна О. М., Величко Т. О., Килименчук О. О., Шпирко Т. В., Труфкаті Л. В. Лабораторний практикум з технічної мікробіології: електронний навчальний посібник. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 103 с.

9. Л. В. Капрельянц, А. В. Єгорова, Л. В. Труфкаті. Лабораторнй практикум із загальної мікробіології і вірусології. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 136 с.

10. А. В. Єгорова, Л. В. Капрельянц, Л. В. Труфкаті. Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 136 с.

11. О. Л. Січняк, Л. В. Капрельянц, О. О. Килименчук. Генетика. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 146 с.