Фотогалерея

Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
Открытая лекция «Научные направления современной генетики»

детальнішеВітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Поздравляем победителей олимпиады по технической микробиологии

детальнішеВідкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
Открытая лекция доцента Труфкати Людмилы Викторовны

детальнішеXV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського
XV съезд Общества микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского

детальнішеВідкрита лекція «Світові тренди бізнес-освіти» Анастасії Балан (одеська бізнес-школа Wave)
Открытая лекция «Мировые тренды бизнес-образования» Анастасии Балан (одесская бизнес-школа Wave)

детальнішеВідкрита лекція інженера Трегуб Наталії Сергіївни «Роль пробіотиків у житті людини» для слухачів з технікуму, група 2ТВ 200
Открытая лекция инженера Трегуб Наталии Сергеевны «Роль пробиотиков в жизни человека» для слушателей из техникума, группа 2ТВ 200

детальнішеТренінг для робітників зернової промисловості з різних областей України
Тренинг для работников зерновой промышленности из разных областей Украины

детальнішеІІІ Міжнародний симпозіум «Інформування і освіта з біозахисту і біобезпеки в Україні»
ІІІ Международный симпозиум «Информирование и образование по биозащите и биобезопасности в Украине»

детальнішеМіжвузівська наукова студентська конференція, секція біохімії, мікробіології та фізіології харчування
Межвузовская научная студенческая конференция, секция биохимии, микробиологии и физиологии питания

детальніше77 конференція науково-педагогічного складу академії, виступає аспірант Крупицька Л.О
77 конференция научно-педагогического состава академии, выступает аспирант Крупицкая Л.А.

детальнішеВідкрита лекція «Суіцидальна поведінка підлітків та студентської молоді»
Открытая лекция «Суицидальное поведение подростков и студенческой молодежи»

детальнішеКурси підвищення кваліфікації для робітників зернової промисловості, доц. Величко Т.О.
Курсы повышения квалификации для работников зерновой промышленности, доц. Величко Т.А.

детальнішеВідкрита лекція доцента Тетяни Василівни Шпирко на тему «Класифікація, структура та особливості біології вірусів. Бактеріофаги»
Открытая лекция доцента Татьяны Васильевны Шпырко на тему «Классификация, структура и особенности биологии вирусов. Бактериофаги»

детальнішеОзнайомче заняття зі школярами, доц. Килименчук О.О., доц. Величко Т.О., ас. Швець Н.О.
Ознакомительное занятие со школьниками, доц. Килименчук Е.А., доц. Величко Т.А., ас. Швец Н.А.

детальнішеОлімпіада з біохімії
Олимпиада по биохимии

детальнішеОзнайомче заняття зі школярами, доц. Величко Т. О.
Ознакомительное занятие со школьниками, доц. Величко Т. А.

детальнішеОлимпиада по технической микробиологии
Олимпиада по технической микробиологии

подробнееМежвузовская научная студенческая конференция, секция «Биохимия, микробиология и физиология питания»
Межвузовская научная студенческая конференция, секция «Биохимия, микробиология и физиология питания»

подробнееОткрытая лекция д.м.н., проф. Розанова В.А. «Стресс. Эпигенетика и психологическое здоровье», 2015
Открытая лекция д.м.н., проф. Розанова В.А. «Стресс. Эпигенетика и психологическое здоровье», 2015

подробнееМежвузовская научная студенческая конференция, секция «Биохимия, микробиология и физиология питания», 2015
Межвузовская научная студенческая конференция, секция «Биохимия, микробиология и физиология питания», 2015

подробнееОбщий фотоальбом
Общий фотоальбом

подробнееVII Всеукраинская научно-практическая конференция молодых учёных и студентов с международным участием “ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ”
74 научная конференция Научно-педагогического состава академии, апрель 2014

подробнее74 научная конференция Научно-педагогического состава академии, апрель 2014
74 научная конференция Научно-педагогического состава академии, апрель 2014

подробнееСтуденческая конференция 2014
Студенческая конфереция 10 апреля 2014 г.

подробнееОлимпиада 2014
Олимпиада

подробнееКонкурс Барбекю
Конкурс Барбекю

подробнее