•  
  •  
  •  

Склад кафедри

КАПРЕЛЬЯНЦ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ

КАПРЕЛЬЯНЦ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧЗ 1990 р. і по теперішній час кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц – Лауреат Державної премії України в області науки і техніки за цикл наукових робіт «Наукові основи технологій здобуття рослинних біополімерних комплексів – харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчування». Йому присуджено почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України; вручена Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомі трудові досягнення, особистий вклад в підготовку висококваліфікованих фахівців зернопереробної і харчової промисловості та плідну наукову діяльність. Л.В. Капрельянц був вибраний академіком Міжнародної академії холоду та асоційованим членом Міжнародної спілки з харчових технологій. Є представником України в Європейській асоціації з харчової хімії. членом експертної ради з харчових технологій та атестаційної колегії міністерства освіти та науки України, членом редакційних колегій шести фахових журналів, головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в ОНАХТ, членом експертної ради з «Біології, біотехнології харчування» при МОН України. Капрельянц Л.В. – провідний вчений в галузі харчової хімії та біохімії, а також технології переробки рослинної сировини, праці якого відомі не тільки в Україні але й за її межами. Своїми науковими дослідженнями він показав, що на відміну від традиційних технологічних методів біотехнологічні методи переробки вторинної рослинної сировини забезпечують потрібну глибину її трансформації, а також дозволяють зберігати та виділяти цінні лабільні харчові інгредієнти, які є важливими компонентами лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Рішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини біотехнологічними методами полягає в розробці нових оригінальних напрямків розвитку прикладної харчової науки, які базуються на глибоких теоретичних та експериментальних дослідженнях механізмів біотрансформації таких складних полімерних субстратів як крохмаль, білкові речовини, геміцелюлози, целюлози та ін.

Л.В.Капрельянц вперше в Україні почав розробку такого перспективного напрямку, як цілеспрямоване використання ферментів мікробного походження в біотехнологічних процесах. Наукова новизна досліджень полягає в системному підході до вирішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини, який передбачає застування безвідходних технології за участю ендогенних ферментів, екзогенних ферментних препаратів та мікроорганізмів. Такий підхід дозволяє повніше використовувати рослинні ресурси. Залучати до харчового раціону додаткові джерела, інтенсифікувати технологічні процеси, зробити їх екологічно безпечними, розширити асортимент продукції, що отримується, зокрема за рахунок одержання лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена можливість спрямованого ензиматичного регулювання функціональних властивостей біополімерів харчових волокон, крохмалю, білкових речовин. Визначено основні закономірності підбору компонентів системи ферментів та роль окремих ферментів в процесах біоконверсії рослинних полімерів.

Науково обґрунтована та експериментально випробувана схема послідовного фракціонування компонентів рослинної сировини з використанням мікробних деполімераз, що дозволило вирішити задачу розробки комплексної безвідходної технології.

Теоретично-експериментальне дослідження біохімічного складу та властивостей вторинних продуктів зернової сировини показало принципову можливість їхньої біоконверсії у харчові поліфункціональні та біологічно активні добавки лікувально-профілактичного призначення, а також кормові продукти.

Наукова новизна розробок Л.В.Капрельянца підтверджена авторськими свідоцтвами та патентами. Він є автором понад 500 публікацій, серед яких монографії та підручники.

Нагороди:

– Академік міжнародної академії холоду (1997 рік)
- Почесна Грамота Кабінету міністрів України (з нагрудним знаком) – ( 2002 рік)
- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 рік)
- Почесна Грамота Міністра освіти і науки України (2004 рік).
- Заслужений діяч науки і техніки України (2006 рік)
- Відмінник освіти України (2007 рік)
- Нагороджений знаком «За наукові досягнення» (2007 рік)
- Заслужений професор Одеської національної академії харчових технологій (2008 рік)
- Почесна Грамота голови Одеської державної адміністрації (2008 рік)
- Нагороджений нагрудним знаком «За вклад у розвиток академії» (2009 рік)

откроется в новом окне Стаття про біотехнологію в газеті Технолог

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil:leonid@onaft.edu.ua

ПИЛИПЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

ПИЛИПЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАДоктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2019 р. – член науково-методичної комісії науково-методичної ради МОН України, з 2017 р. – представник від України у складі Міжнародної асоціації харчової мікробіології та гігієни (ICFMH), з 2006 по 2015 р. - член української комісії Соdex Аlimentarius, з 2015 року по теперішній час – член Асоціації України з біозахисту та біобезпеки. З 2002 по 2008 р. – член, а з 2005 р. – також секретар експертної ради Вищої атестаційної комісії України з розгляду кандидатських і докторських дисертацій з технологій харчової та легкої промисловості, з 1998 р. дотепер – член спеціалізованої ради Д 41.088.01 з захисту докторських та кандидатських дисертацій, з 2008 р. дотепер – спеціалізованої ради Д 41.088.02, з 2010 по 2012 р.– спеціалізованої ради К 32.075.04 в ЛНТУ. Член редакційних ради і колегії 2 наукових журналів, асоційований член технічного комітету ТК 154, проводить підвищення кваліфікації спеціалістів харчової галузі, є модератором та доповідачем на VI, VIII і ХIХ Міжнародних виставках LABCompIEX «Аналітика. Лабораторія. Біотехнологія. Hi-Tech», міжнародному форумі Innovation Market.

Відповідає за методичну роботу кафедри.

Понад 40 років займається викладацькою і науково-дослідницькою діяльністю в галузі біохімії консервування рослинної сировини, харчової мікробіології, контролю якості та безпеки харчових продуктів, розробки методології і сучасних прискорених методів аналізу харчових продуктів. Більше 20 років очолює національні наукові програми з розробки нових безпечних харчових продуктів підвищеної харчової цінності і біологічної активності, зі вдосконалення та розробки нових методів контролю харчових продуктів, включаючи біотестування і мікробіологічні та молекулярно-генетичні методи.

Має понад 400 публікацій. Результати наукових досліджень і розробок представляє на міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях, зокрема у містах Марракеш (Марокко), Пловдив (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Прага (Чехія), Барселона (Іспанія), Берлін (Німеччина).

Брала участь в розробці більше 10 гармонізованих державних стандартів України та Правил усталеної практики (ПрУП) в області безпеки і контролю якості харчових продуктів. Створила наукову школу «Наукові основи технологій переробки сировини та вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів», як науковий керівник підготувала 1 доктора і 7 кандидатів технічних наук.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», подякою Вищої атестаційної комісії України (2008), медаллю Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За внесок у розвиток вищої освіти» (2012), почесною грамотою генерального директора держпідприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (2018), грамотою Вищої атестаційної комісії України (2005), грамотами голови Одеської облдержадміністрації (2009), начальника Управління освіти облдержадміністрації (2012) та ОНАХТ.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil:l.n.pylypenko@ukr.net

ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова за фахом інженер-хімік-технолог, хімічна технологія деревини.

Захистила кандидатьку дисертацію за темою : «Технологічні властивості виноградної лози як сировини для гідролізної промисловості» під керівництвом д.т.н. проф. Дудкіна М.С. та к.т.н., доц.. Голівец Г.І. Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Очолює науковий кружок «Сучасна біотехнологія та нанотехнологія, їх розвиток». Проводить наукову роботу з аспірантами та студентами приймає участь внутрішніх та міжнародних конференціях. За її керівництвом підготовлено дві кандидатські дисертації одна з них захищена.

Має понад 300 публікацій, неодноразово приймала участь в виставках де була нагороджена дипломами та медалями першого ступеню, грамотами. Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректорів, управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації за наукову роботу та значний внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ЄГОРОВА АНТОНІНА ВІКТОРІВНА

ЄГОРОВА АНТОНІНА ВІКТОРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова в 1981 році за спеціальністю Технологія зберігання та переробки зерна. В ОНАХТ працює з 1991 року. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології виробництва безлактозного зернового продукту» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування.

Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії мікробіології ім. проф. О.Я. Кириленко. Відповідає за роботу мікробіологічного блоку кафедри. Керувала роботою з реконструкції, модернізації та підготовки учбових лабораторій мікробіології до атестації. Лабораторії отримали дозвіл Санітарно епідеміологічної станції на право проведення мікробіологічних досліджень з мікроорганізмами III-IV груп патогенності. Приймала участь у розробці навчальних програм дисциплін «Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія галузі» для підготовки бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх професійних спрямувань.

Співавтор підручників «Технічна мікробіологія» (2006) та «Технічна мікробіологія. Лабораторний практикум» (2012) та навчальних посібників «Мікробіологія харчових виробництв» (2016) та «Технічна мікробіологія», а також методичного забезпечення мікробіологічних дисциплін. Має понад 200 наукових публікацій, включаючи патенти на винаходи. Працює над науковою темою «Наукові основи удосконалення технології виробництва зернових функціональних продуктів харчування».

Нагороджена почесною грамотою Міністра Міністерства освіти і науки України (2007 р.), грамотою Начальника управління освіти і наукової діяльності Одеської Облдержадміністрації (2005 р.) та почесною відзнакою «Відмінник освіти» (2007 р.).

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

Google Scholar

e-mail: antoninaegorova59@gmail.com

КАНАНИХІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

КАНАНИХІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. Захистила кандидатську дисертацію під керівництвом Капрельянца Л.В. на тему «Використання ферментних препаратів для отриманих консервованих харчових продуктів» у 1991 році.

Доцент кафедри біохімії,мікробіології та фізіології харчування. З липня 2007 р. – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи. Очолює оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю "ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ".

Напрям наукової роботи – біотехнологічні аспекти технологічних процесів харчових виробництв. Має понад 100 публікацій. Серед них книга «Одесская национальная академия пищевых технологий», патент «Спосіб приготування хлібобулочних виробів пониженої вологості з хмелем».

Нагороди: почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації, почесна грамота Одеської обласної ради, почесна грамота департамента освіти та науки Одеської ОМА.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-41-79

КИЛИМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

КИЛИМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю інженер-хімік-технолог, «Хімічна технологія деревини». Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка бiотехнологiї отримання кормового бiлка на основi нетрадицiйної рослинної сировини» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. З 2004 р. очолює відділ довузівської підготовки. Веде наукову роботу зі студентами, приймає активну участь у внутрішніх та міжнародних конференціях. Очолює науковий кружок «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотіки». Працює над темою «Дослідження особливостей структуротворних процесів у виробництві білоквмісних продуктів харчування під дією ферменту трансглутамінази».

Має біля 100 публікацій, серед яких наукові статті, патенти на винахід, конспекти лекцій, методичні посібники, підручники. Серед них «Технічна міробіологія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник», опорний конспект лекцій з курсу «Гігієна та санітарія для бакалаврів 6.05.701 денної та заочної форм навчання».

Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректора, подяки ректора за плідну наукову працю та значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Також нагороджена грамотами Верховної Ради України, мера м. Одеса та губернатора Одеської області.

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНАЗакінчила в 2003 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання, консервування та переробки молока, отримала кваліфікацію магістр. У тому ж році поступила до аспірантури до д.т.н., проф. Капрельянца Л.В.. До 2006 року працювала над дисертацією і викладала на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. У листопаді 2006 року успішно захистила дисертацію на тему «Розробка біотехнології комбінованих молочно-рослинний продуктів», в результаті чого Труфкаті Л.В. було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20-біотехнологія.

У січні 2013 року Труфкаті Л.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Окрім викладання займається науковими дослідженнями за темою «Удосконалення контролю якості та безпеки, а також технологій виробництва продуктів харчування рослинного і тваринного походження».

З жовтня 2008 року є співробітником науково-дослідної лабораторії мікробіології Науково-дослідного інституту зерна і харчових продуктів, яка відкрита на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Керує науковою роботою студентів, які потім успішно доповідають про свої результати на студентських конференціях і беруть участі в конкурсах наукових студентських робіт.

З жовтня 2014 роки є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених і працює над темою «Науково-технічні основи створення нового покоління сінбіотіческіх БАД».

Має понад 140 наукових публікацій.

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

В 2021 році отримала невеликий дослідний грант від Американсько-українського фонду біотехнологічної ініціативи.

Google Scholar

Контактна інформація: ОНАХТ, Д-230, телефон 712-42-68
e-mail: trufkati@gmail.com

ШПИРКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

ШПИРКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНАЗакінчила Одеській національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю аналітична хімія.

Декан факультету прикладної екології, енергетики і нафтогазових технологій

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування, є членом Ради факультету ТВКПіТ.

Є відповідальним виконавцем по держбюджетній темі в ПНІЛ. Приймає участь в роботі студентських та викладацьких наукових конференцій. Має біля 70 публікацій.

Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон (0482)712-41-12

ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» 2004-2009 рр. Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20  біотехнологія, 2009-2012 рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка технології інкапсульованих пробіотичних мікроорганізмів» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Бере участь у науково-практичних студентських конференціях ОНАХТ.

Google Scholar

Контактна інформація:
e-mail: tavol0929@gmail.com
Тел.: 712- 41-12

ОХОТСЬКА МАРІЯ ІГОРІВНА

ОХОТСЬКА МАРІЯ ІГОРІВНА Закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» 2001-2006 рр. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, 2006-2008 рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- та пребіотичними властивостями» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца. Проходила підвищення кваліфікації у «Школі педагогічної майстерності», ОНАХТ.

Працює доцентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Розробила пакет нормативно-технічної документації для нової дисципліни «Основи біобезпеки та біоетики в галузі».

Відповідальна за звітування по науковій діяльності кафедри, організацію та проведення олімпіад з дисциплін: «Біохімія», «Мікробіологія», «Біологія». Відповідальна за організацію та проведення студентської та науково-викладацької конференції. Відповідальна за технічні питання у проведенні методичної роботи. Приймає участь у профорієнтаційній роботі. Виконує обов'язки куратора. Очолює науковий кружок «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотіки».

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон (0482)712-41-12
е-mаil:mariaoxota0214@ukr.net

ПЕТРОСЬЯНЦ АРСЕН ПЕТРОВИЧ

ПЕТРОСЬЯНЦ АРСЕН ПЕТРОВИЧЗакінчив Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія громадського харчування 1995-2000 рр. Закінчил аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, 2000-2003 рр. Захистил дисертаційну роботу за темою «Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з α- галактозидазною активністю» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування. Відповідальний за профорієнтаційну роботу. Приймає участь у наукових конференціях. Наукова діяльність відображена у публікаціях.

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-41-12

ШВЕЦЬ НАТАЛЬЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ШВЕЦЬ НАТАЛЬЯ ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання та переробки зерна.

Працює асистентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування, секретар кафедри, методист відділу профорієнтаційної роботи. Приймає участь у наукових та методичних конференціях. Наукова діяльність підтверджена публікаціями та патентом.
Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ

Google Scholar

Контактна інформація:
телефон 712-41-12, 712-40-67
е-mаil:nashvets17@ukr.net

Пожіткова Лілія Георгіївна

Пожіткова Лілія ГеоргіївнаЗакінчила ОНАХТ за спеціальністю «Облік та аудит» з кваліфікацією спеціаліста. У 2005 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» з кваліфікацією магістра.

Закінчила аспірантуру в ОНАХТ за спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) та захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів з сої» (2008 р., під керівництвом професора Л. В. Капрельянца).

Асистент кафедри БМФХ. Викладає біологічну хімію, технічну мікробіологію, мікробіологію галузі, гігієну та санітарію.

Приймає участь у науково-практичних студентських та викладацьких конференціях ОНАХТ та очолює науковий гурток «Біо- та нанотехнології в харчовій промисловості». Має біля 30 публікацій.

Член Одеського відділення Українського біохімічного товариства з 2017 року.

Google Scholar

Контактна інформація:
тел: 712-42-68
е-mаil pozhitkova@ukr.net

СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю інженер-хімік-технолог, 1975-1980 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією біохімії. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи гігієни та фізіології харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ГОВОРІНА РОЗАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ГГОВОРІНА РОЗАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв» 1981–1986 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією мікробіології. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв», 1972-1977 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія зерна» та «Основи фізіології та гігієни харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ПАУЛІНА ЯРОСЛАВНА БОРИСІВНА

ПАУЛІНА ЯРОСЛАВНА БОРИСІВНАЗакінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю біолог-фізіолог рослин, мікробіолог, 1956-1961 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого інженера та приймає участь у підготовці лабораторних занять з мікробіології. Консультує аспірантів та студентів-магістрів різних технологічних спеціальностей, надає їм практичну допомогу у плануванні та виконанні мікробіологічних досліджень з безпеки харчових продуктів та додаткових матеріалів.

Приймає участь у розробці методичних вказівок та нових лабораторних робіт для студентів, а також веде практичні заняття зі спеціалістами харчової промисловості за підвищення їхньої кваліфікації на факультеті післядипломної освіти.

Виконує контроль промислової стерильності консервів, стерилізованих за режимами, розробленими НДЛ стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів у рамках госпдоговірної тематики.

Веде роботу з забезпечення науково-дослідницької лабораторії кафедри необхідною нормативно-технічною документацією.

Співавтор навчального посібника "Мікробіологія харчових виробництв" 2016 р.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

МАРКАРЯН АННА АЛЕКІВНА

МАРКАРЯН АННА АЛЕКІВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія виноробства та бродильних виробництв».

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Біологія». Відповідає за роботу канцелярії кафедри. Бере участь у розробці лабораторного практикуму з дисципліни «Біологія» та виставках наукових досягнень ОНАХТ.

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ЄРИГАНОВ КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЄРИГАНОВ КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧЗакінчив біологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю мікробіологія та вірусологія (2001 – 2006 рр.). Закінчив аспірантуру у Ботанічному саду ОНУ ім. І. І. Мечникова та ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таірова» на межі біології мікроміцетів, екології та ботаніки (2006 –2009 рр.).

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта та приймає участь у підготовці занять з мікробіології. Консультує студентів різних спеціальностей та надає їм допомогу у плануванні та виконанні мікробіологічних досліджень.

Виконує дослідження харчових продуктів і сировини на присутність залишків мікотоксинів за сучасною методикою імуноферментного анализу, а також на присутність залишків антибіотиків мікробіологічним методом. Відповідає за роботу на мікропланшетному фотометрі StatFax 4700. Веде музейні культури мікроорганізмів, необхідні для роботи кафедри. Має 8 публикацій, найбільш значущі: «Антагонистические свойства микромицетов филлопланы винограда сортов Сухолиманский белый и Одесский черный», «Сезонная динамика микоценоза филлопланы винограда сортов Сухолиманский белый и Одесский черный».

Відповідальний за міжнародні зв'язки та сайт кафедри

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70
е-mаil kiryer@rambler.ru

САДОВНИК МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

САДОВНИК МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНАЗакінчила Механіко-технологічний технікум ОНАХТ за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 1999-2003 рр., Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 2003-2010 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера з 2012 р. Приймає участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

ЗИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГІЇВНА

ЗИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГІЇВНА

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом біологія та здобула кваліфікацію бакалавра в 2008-2012 р., продовжила навчання за спеціальністю вірусологія та здобула кваліфікацію магістра в 2012-2013 р.

Закінчила аспірантуру у ОНАХТ а спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянца Л.В., тема дисертаційної роботи «Біотехнологія селенвмісних пробіотиків». Роботу захистила у грудні 2017 р., отримала ступінь кандидата технічних наук.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера та приймає участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Має 9 публикацій. Найбільш значущі – тези доповідей: «Характеристика кінетичних параметрів накопичення біомаси Lactobacillus acidophilus на середовищі з додаванням різних концентрацій селену» на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Харчові технології 2014»; «Оцінка інсектицидної активності нового бактеріального препарату Bacillus thuringiensis ОНУ 15 під час його зберігання» на 68-й звітній студентській конференції ОНУ ім. І.І. Мечникова, 24-26 квітня 2012 року

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

Контактна інформація:
тел: 721-41-12
e-mail: natashenka.tregub@mail.ru

Яворська Дар'я Станіславівна

Закінчила Білоцерківський національний аграрний університет за спеціальністю "агрономія" (2014).

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта. Приймає участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.